TEAM GÖTEBORG SQUASHKLUBB

Föreningen

Team Göteborg Squashklubb är en idell förening.  Klubben bedriver organiserad träning för alla medlemmar som så önskar. Det finns träning för både juniorer som är nybörjare och elitsatsande juniorer. Klubben har dam och herrlag som spelar i de nationella serierna.

Den största delan av verksamhet i klubben är dock motionärs- verksamhet där unga som gamla träffas och spelar squash.

Bli medlem!

Medlem erhåller lägre banhyra, möjlighet till att deltaga i vår Stege samt tillträde till våra populära klubb- kvällar och reducerade priser på Dunlop sortimentet.

Som medlem i Team Göteborg Squashklubb betalar du en medlemsavgift på 250 kr(kan komma att justeras HT 2024 till p.g.a. klubbens behov av förbättrad likviditet.) /säsong (1 Augusti till 31 Juli).

Medlemmar

Medlem som besöker Landala Squashhall för träning skall varje gång vid besök registrera sig i receptionen. Team Göteborg SquashKlubb förbehåller sig rätten att lagra personuppgifter och foto i databas. Därmed godkänner medlem utskick från föreningen eller från samarbetspartner till föreningen.

TEAM GÖTEBORG SQUASHKLUBB

STYRELSEN 2024/2025

Caroline Bristulf Norén – ordförande

Elisabet Wennberg – vice ordförande

Erik Thiel – kassör

Elias Samuelsson – sekreterare

John Henryz – vice sekreterare

Swarnalatha Krishnaswamy – förste suppleant

Daniel Stocks – andre suppleant 

Vill ni kontakta styrelsen så maila gärna: styrelse@tgsk.se

Valberedning

Stefan Årman, sammankallande

David Storek

Juniorkommittén

Kontakta via: junior@tgsk.se

Tävlingskommittén

Vi planerar och organiserar tävlingar under året. Hör gärna av dig om du vill hjälpa till!

Kontakta via: tavling@tgsk.se

Marknadsföringskommittén

Vi jobbar med marknadsföring för att locka nya medlemmar, sponsoravtal samt kommunikationen inom föreningen.

Kontakta via: marknad@tgsk.se

Leif Persson-Viberud

Hanna Molinder

Lydia Viberud

Julien San-Jose

Lokalkommittén

Kontakta via  lokal@tgsk.se

Caroline Bristulf Norén, sammankallande

Artur Hedlund

Hans Rothlin

Trivselkommittén

Vi anordnar aktiviteter för att stärka klubbkänslan genom AW-squash, fester och middagar ihop med tävlingar mm.

Kontakta trivselkommittén via: aw@tgsk.se

Elisabet Wennberg, sammankallande